Commissies

De Sociëteit wordt geleid door een Bestuur van zeven personen. Een aantal commissies staat het Bestuur bij, zoals:

  • Exploitatiecommissie, belast met het toezicht op de exploitatie van de buffetten door de cateraar;
  • Ballotagecommissie, houdt de vinger aan de pols bij de toetreding van nieuwe leden;
  • Kascommissie, ziet kritisch toe op het financiële reilen en zeilen van ‘De Vereeniging’;
  • Het Gezelschap Anonymus.